Skillslabs Verpleegkunde

Naast een aantal klaslokalen, werd er op de vierde verdieping een simulatiezaal ingericht waar de studenten Verpleegkunde hun praktische vaardig-heden kunnen aanleren. Het skillslab Verpleeg-kunde is vergelijkbaar met een ziekenhuisfaciliteit: een ziekenhuiskamer, maar dan een hele grote kamer waarin een 10-tal bedden staan; een materiaalruimte (de verpleegkundige stelt er zijn materiaalkar samen); een scrubruimte (belangrijk voor desinfecties) en een high tech ziekenhuiskamer te vergelijken met een kamer op de dienst Intensieve.

De studenten worden opgeleid in een aantal vaardigheden en in het werken met bepaalde materialen.

Kennismaken met de verschillende verdiepingen waar de skillslabs Gezondheidszorg gehuisvest zijn.

Kennismaken met de skillslabs Verpleegkunde