LERNI vzw

Op 16 april 2007 werd de vzw ‘Therapeutisch Centrum voor kinderen – Lerni’ opgericht. Die wil een antwoord bieden op de toenemende vraag naar een gespecialiseerde en multidisciplinaire aanpak van taal-, leer- en ont-wikkelingsstoornissen bij kinderen en adolescenten in het centrum van Brussel.

Het Therapeutisch Centrum spitst zich toe op (vroege) diagnose en therapie bij kinderen en adolescenten van verschillende sociale en culturele afkomst.Een Nederlandstalig zorgaanbod wordt verzekerd.

Lerni organiseert multidisciplinaire onderzoeken en begeleidingen. Dat betekent dat zowel medici (neuropediater, pedopsychiater) als paramedici (logopedist, psycholoog, neuropsycholoog, kinesist) betrokken zijn, maar ook andere zorg- en dienstverleners (sociaal werker, therapeut, animator). Ook culturele bemiddelaars kunnen waar nodig worden ingeschakeld. Daarbij wil men werken met verschillende media zoals theater, beeldende kunsten, muziek, psychomotoriek …

Het centrum is voorzien op de tweede verdieping van Terranova, met een groot atelier voor psychomotorische oefeningen en met het skillslab Optiek en Optometrie als buur.

Lees meer.

Lerni en Terranova

Er zijn belangrijke synergie-effecten mogelijk tussen het ontwikkelingscentrum Lerni andere zorgprojecten van Terranova, zoals het Diabetes-educatiecentrum, het Centrum voor preventieve geneeskunde en de skillslabs van Optiek en Optometrie en Ergotherapie. In de toekomst kunnen studenten Office Management van HUB via stages en projectwerk administratieve ondersteuning bieden en nieuwe ideëen aanbrengen.

Daarnaast is er uitgebreide samenwerking mogelijk met de medische diensten van Kliniek Sint-Jan (Pediatrie, Pedopsychiatrie, Neus-Keel-Oor, Oogheelkunde…) en met het Brusselse psycho-medico-sociale net (huisartsen, (neuro)pediaters, Centra voor Leerlingenbegeleiding, scholen, mentale gezondheidsdiensten zoals La Lice, le Méridien en La Gerbe, sociaal werkers, buurthuizen en ‘huiswerkscholen’, ouders… Lerni heeft bovendien een open verbinding met het inclusieve kinderdagverblijf ‘De Ketjes’, wat de vroegtijdige opsporing van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen op jonge leeftijd ten goede zal komen.

Openingsuren

Van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 18u00

Contact

Telefoon +32 2 891 09 46 Fax +32 2 891 09 48
Adres Terranova

Vzw LERNI

Blekerijstraat 23/29 – 2de verdieping

1000 Brussel

Mail lerni@klstjan.be

>> Meer weten over LERNI vzw?