Kinderdagverblijf De Ketjes


Een inclusief kinderdagverblijf is een crèche waar ook kinderen met een handicap terechtkunnen. Kinderopvang staat in Brussel hoog op de politieke prioriteitenlijst. De naburige crèche De Ketjes kreeg extra ruimte in Terranova.

De Ketjes en Terranova

De verschillende Terranova-deelprojecten (Ergotherapie, lowvision, Sociaal Werk, Orthopedagogie, Verpleegkunde…) hebben ruime expertise in huis om een bijzondere meerwaarde te creëren in de vorm van een inclusieve crèche. Het is aangetoond dat de combinatie van een crèche en een Dagcentrum heel wat wederzijdse voordelen met zich brengt. Daarom kwam er een doorgang met de bestaande lokalen van De Ketjes wat interactie met het Dagcentrum mogelijk maakt. Op dezelfde verdieping is ook een terras voorzien.

 

>> Meer weten over De Ketjes?