Huisartsenwachtpost

Huisartsenwachtposten vormen een nieuw concept in de Belgische gezondheidszorg. Het zijn eerstelijns spoeddiensten die bemand worden door huisartsen en open zijn buiten de kantooruren, dus tijdens de nacht, het weekend en op feestdagen. Ze zijn van nature wijkgericht, laagdrempelig en hebben tot doel de ziekenhuis-urgentiediensten te ontlasten en de huisartsen een platform te geven om op een comfortabele, veilige en kwalitatieve wijze hun wachtdienst te vervullen. Momenteel is de huisartsenwachtpost gehuisvest in een nabijgelegen pand in de Assestraat.

http://www.wachtpostterranova.be/index.html

>> Meer weten over de Huisartsenwachtpost?