Hoorcentrum Dialogue


Hoorcentrum Dialogue is gespecialiseerd in hooradvies en de aanpassing van hoorapparaten.

Meer dan een miljoen Belgen heeft te maken met gehoorproblemen.

Nochtans zijn er niet zoveel mensen die een hoorapparaat dragen. Nochtans staat beter horen gelijk met je beter voelen.

Hoorcentrum Dialogue en Terranova

Er zijn zeker synergie-effecten mogelijk tussen het hoorcentrum en andere zorgprojecten vanTerranova. Bv. met het ontwikkelingscentrum Lerni, met De Ketjes en met het Dagcentrum. Uiteraard ook met de opleidingen Ergotherapie en Verpleegkunde van de HUB.

>> Meer weten over Dialogue? of 0800 94 229