Dagcentrum Terranova


Het Dagcentrum wil de zelfredzaamheid vergroten en de revalidatie bevorderen. Verder ook advies geven en de dagelijkse zorgen voor de mantelzorgers verlichten. De cliënten kunnen naar eigen believen een paar dagen per week in het centrum vertoeven en deelnemen aan gepersonaliseerde programma’s rond ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, dieetleer, wondzorg… Op deze manier kan de cliënt zolang mogelijk in zijn/haar thuismilieu blijven. In het centrum kunnen tevens functionele analyses en evaluaties worden uitgevoerd, maar er worden geen diagnoses gesteld.