Dagcentrum Terranova


Het Dagcentrum biedt opvang en aangepaste begeleiding aan personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) vanaf 18 jaar en aan hulpbehoevende personen vanaf 65 jaar. De groep met NAH is een brede en heterogene groep mensen die, na een aanvankelijk normale levensloop, geconfronteerd worden met een hersenletsel. Verschillende oorzaken kunnen aan de basis liggen (bv. hersentrauma, cerebrovasculair accident of een neurologische aandoening).
Lees verder…

Het Dagcentrum en Terranova

Een Dagcentrum past volledig in de ambitie van Terranova om met een laagdrempelig project aanwezig te zijn op het raakvlak van gezondheid en welzijn. Dit ten behoeve van een kwetsbare doelgroep die door de demografische evolutie alsmaar groter wordt.Het biedt een platform om de skillslabs Ergotherapie en Verpleegkunde te ondersteunen. De synergie met de opleiding Ergotherapie en Verpleegkunde is evident. Samenwerking met het lowvision-centrum van Optiek en Optometrie en met de Odisee-opleiding Sociaal Werk behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Samenwerken met De Ketjes verhoogt voor de cliƫnten van het Dagcentrum de mogelijkheden tot sociaal contact. Via het BWR kan het bestaan van het Dagcentrum ruim kenbaar gemaakt worden bij het juiste doelpubliek. En samen met Kliniek Sint-Jan wordt gewerkt aan een uitbreidingsproject waarbij zorgvragende cliƫnten optimaal begeleid worden in hun zorgproces.
Meer info…

Openingsuren

Elke weekdag open van 08.30 tot 18.00

Contact

Verantwoordelijke
Kathy Huybrechts
0496/39.06.11
kathy.huybrechts@hotmail.com
Algemeen directeur
David Larmuseau
0486/54.42.85
david_larmuseau@hotmail.com