Partners


Het Terranovapand in de Blekerijstraat vlakbij de Nieuwstraat in het centrum van Brussel huisvest verschillende gezondheidscentra.

Het Therapeutisch Centrum voor Kinderen (Lerni) ontwikkelt manieren om taal-, leer- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en adolescenten aan te pakken.

Verder is er een inclusief kinderdagverblijf De Ketjes, een Dagcentrum waar personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) vanaf 18 jaar en hulpbehoevende personen vanaf 65 jaar kunnen deelnemen aan programma’s rond ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, dieetleer en wondzorg. Het Terranovapand huisvest ook een hoorcentrum.

Samen met Odisee en Kliniek Sint-Jan maken de volgende operationele centra deel uit van het Terranovaproject :

Dagcentrum – ambulante revalidatie

Huisartsenwachtpost – Asstraat

Centrum voor ontwikkelingsonderzoek Lerni

Kinderdagverblijf De Ketjes

Hoorcentrum Dialogue

Het Huis voor Gezondheid is projectpartner en zelf niet gehuisvest in het Terranovagebouw.