Optiek en Optometrie

Opticien-optometrist worden kan op hogeschoolniveau in Vlaanderen alleen bij Odisee. Een opticien-optometrist is een specialist van het visueel systeem, van het zien. Cliënten kunnen bij deze professional niet alleen aankloppen voor visuele hulpmiddelen, zoals brillen en contactlenzen, maar ook voor oefeningen die het zicht verbeteren. Optiek & Optometrie is een discipline in volle evolutie. Het verheffen ervan van een louter commerciële discipline tot een volwaardige paramedische discipline met competentie in 1/ diagnostiek, 2/ aanpassing en 3/ visuele educatie en reëducatie is een belangrijke uitdaging waarbij Odisee een pioniersrol kan vervullen.

Het skillslab is belangrijk omdat het buitengewoon geschikt is om een interfase te vormen tussen de opleiding en de stage. Synergieën zijn mogelijk met het Dagcentrum en met het Centrum voor Ontwikkelingsonderzoek Lerni.

NIEUW ! Klinisch centrum ‘Onder 4 Ogen’

Studenten van het 3de jaar Optiek & Optometrie staan klaar in dit gloednieuw Klinisch centrum. Jong en oud kunnen er terecht voor een gratis oogmeting of visueel advies. Ook contactlenzen en low vision hulpmiddelen kunnen er aangepast worden.

Meer info over het skillslab Optiek en Optometrie.

Meer info over de Odisee-opleiding Optiek en Optometrie.