Opleidingen


Praktijk + theorie op gloednieuwe campus Terranova

Het project Terranova is in de eerste plaats interessant voor de Odisee-opleidingen Gezondheidszorg. In dit domein biedt Odisee vier professionele bachelors aan:

Bachelor in de Ergotherapie

– Bachelor in de Verpleegkunde

Bachelor in de Optiek en de Optometrie

– Bachelor in de Medische Beeldvorming.

De laatste twee opleidingen zijn uniek in Vlaanderen. Voorts zijn er in het kader van Terranova allicht ook mogelijkheden voor samenwerking met de professionele Odisee-opleidingen Sociaal Werk en Orthopedagogie en de unieke academische Odisee-opleiding Milieu- en Preventiemanagement.

Wie kiest voor een opleiding Verpleegkunde, Ergotherapie, Medische Beeldvorming of Optiek & Optometrie aan Odisee, studeert en oefent op de Campus Terranova aan de Nieuwstraat. Je krijgt er optimaal voeling met de praktijk, want je werkt met échte patiënten in échte situaties. Op die manier oefen je als het ware in het echt.