Hoger beroepsonderwijs – Odisee start samenwerking met 7 onderwijspartners

Op maandag 23 juni ondertekenden de toenmalige Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) en de KAHO Sint-Lieven – nu samen Odisee – een samenwerkingsakkoord met zeven onderwijsinstellingen van het hoger beroepsonderwijs in Brussel, Aalst, Gent en Sint-Niklaas, vier secundaire scholen en drie Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s). Het samenwerkingsproject is het grootste in Vlaanderen.

De partners zijn:

– Sint-Augustinusinstituut (Aalst)

– Sint-Carolus (Sint-Niklaas)

– BenedictusPoort (Gent)

– Sint-Guido Instituut (Brussel)

– Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen (Brussel)

– Lethas (Brussel)

– Kisp – VTI Aalst

Persbericht

 

 

This entry was posted in Nieuwsbrieven. Bookmark the permalink.